Konkurs z języka niemieckiego „Wiem jak się uczyć"

Konkurs z języka niemieckiego „Wiem jak się uczyć"

GALERIA Uczniowie naszej szkoły mieli niedawno okazję uczestniczyć w konkursie organizowanym przez Centrum Herdera.  Centrum Herdera jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Gdańskiego. Celem jej działalności jest upowszechnianie kultury i języka niemieckiego, który realizują poprzez prowadzenie ogólnodostępnej biblioteki i czytelni wydawnictw niemieckojęzycznych oraz projekty kulturalne. Celem konkursu było przygotowanie w zespołach pomocy dydaktycznych przydatnych na lekcjach do…