Konkursy plastyczne

Konkursy plastyczne

KONKURS PLASTYCZNY „FIGLARNY MIŚ”

Ogólnopolski międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Figlarny miś”

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8 uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Zasady konkursu:
– praca plastyczna polega na wspólnym, rodzinnym uszyciu przestrzennego Misia z dowolnego materiału,
– wielkość Misia mierzona sercem autora.
Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność,
– pomysłowość,
– wykorzystane materiały,
– estetyka pracy.

Termin:
Prace należy składać do świetlicy szkolnej do dnia 12.11.2019r.
ZAPRASZAM!
J. Kaźmierczak

KONKURS PLASTYCZNY
„JESIENNE DUSZKI, LEŚNE SKRZATY”

XI Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienne duszki, leśne skrzaty”

Uczestnicy:
– Przedszkole (5-6 latki)
– Szkoła podstawowa (klasy I-III oraz IV-VI)
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy, której tematem przewodnim będą jesienne duszki i leśne skrzaty.
Wymagania techniczne prac:
1.    Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka), jednak warunkiem koniecznym jest wykorzystanie „darów jesieni” oraz innych skarbów przyrodniczych.
Uwaga! Powinny być prace płaskie i płaskorzeźby (do głębokości max. 7cm.)
2.    Format prac: A4
3.    Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę technikę wykonania pracy, oryginalność kompozycji, zgodność tematyczną oraz pomysłowość autora.
Termin:
Prace należy składać do świetlicy szkolnej do dnia 12.11.2019r.

ZAPRASZAM!
J. Kaźmierczak