Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Rozumiem, co czytam" dla klas IV-V SP

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Rozumiem, co czytam" dla klas IV-V SP

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim.

Adresat: uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Łęczyce.

Cel konkursu:

– motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych

– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

– budowanie poprawnych wypowiedzi

– kształtowanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym

Konkurs przeznaczony jest dla klas IV- V szkoły podstawowej i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci z klasy IV

– dzieci z klasy V

 

Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie wybierają 3 osoby z klas IV- tych oraz 3 osoby z klas V- tych (maksymalnie 6 uczniów z każdej placówki). Przedstawiciel szkoły zgłasza zbiorczą listę uczniów drogą e-mailową na adres szkoły: kontakt@szkolabozepole.com z dopiskiem konkurs ”Rozumiem, co czytam” do dnia 13 marca 2020 (piątek).

Koordynator konkursu: Barbara Frankiewicz (e-mail: basia.wojciechowicz@wp.pl, tel. 506381048)

Eliminacje międzyszkolne odbędą się o godz. 9.00 dnia 17 marca 2020 (we wtorek) w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim, przy ul. Szkolnej 1, w sali nr 15. Czas trwania: 60 minut.

Konkurs będzie składał się z jednego etapu. Uczeń otrzyma test, zawierający zadania typu zamkniętego i otwartego. Jedno z zadań dotyczy krótkiej formy wypowiedzi: zaproszenia.

Skład komisji konkursowej: Anna Malinowska, Katarzyna Zając,  Barbara Frankiewicz, Sandra Zyskowska.

Wyniki konkursu będą ogłoszone drogą mailową do dnia 24 marca (wtorek).

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają od organizatora podziękowania w postaci dyplomów.

Wszyscy uczniowie, biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy, a osoby wyróżnione – dyplomy oraz upominek rzeczowy.

 Organizatorzy: Barbara Frankiewicz, Anna Malinowska, Katarzyna Zając,  Sandra Zyskowska

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie (ZAŁĄCZNIK 1), które należy przesłać do dnia 13 marca 2020 roku drogą mailową na adres organizatora:

kontakt@szkolabozepole.com z dopiskiem konkurs ”Rozumiem, co czytam”

tel./fax 58 6789798

Rodzice uczniów, którzy mają przystąpić do konkursu zobowiązani są do wypełnienia Zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w międzyszkolnym konkursie czytelniczym (ZAŁĄCZNIK 2). Zgody na udział dziecka w konkursie powinny zostać dostarczone do organizatora najpóźniej w dniu konkursu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Zgodnie z klauzulą informacyjną, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), każdy Uczestnik/opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego  w Bożympolu Wielkim oraz na portalu Facebook informacji o konkursie, jego przebiegu i laureatach..

Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.

 

Barbara Frankiewicz