SPRZĄTAMY ŚWIAT 5 a

SPRZĄTAMY ŚWIAT 5 a

Klasa 5 a brała udział w międzynarodowej akcji ,,Sprzątania Świata”. Temat tegorocznej edycji to „Myślę, więc nie śmiecę”. Uczniowie wyruszyli zaopatrzeni w rękawiczki ochronne oraz worki w miejsca wyznaczone do sprzątania. Akcja przebiegała sprawnie, dzieci zbierały do worków odpady, wśród których przewagę stanowił papier, plastik oraz szkło. Uporządkowano teren wokół szkoły, boisko, parking oraz pobocze…

navigate_before
navigate_next

RAJD ROWEROWY KLASY VB

 Zaczęliśmy nowy rok szkolny od zajęć edukacyjno- integracyjnych. Uczniowie klasy Vb wraz z wychowawcą i terapeutą  odbyli rajd rowerowy do Strzebielina. Rajd dał możliwość obserwacji krajobrazu, stanu środowiska i jednocześnie był okazją do budowania koleżeńskich relacji. Irena Wejer  

Sukces naszych uczniów!

Sukces naszych uczniów!

Dopiero wrzesień i już sukces naszych uczniów! Otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie filmowym. Przedmiotem konkursu była realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii. Konkurs filmowy był realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej „Postaw na Słońce”. Adresatami projektu byli uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowym wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika,…

SPRZĄTANIE ŚWIATA

SPRZĄTANIE ŚWIATA

      Wakacje już za nami, uczniowie pełni energii i pomysłów wrócili do nauki stacjonarnej. Ważnym obszarem edukacji szkolnej jest ekologia i dbałość o środowisko, w którym żyjemy. Szczególnie obserwujemy wpływ człowieka i rozwoju cywilizacji na klimat. Uczniom zadajemy pytanie, jak powstrzymać negatywne skutki i zmiany klimatu. Co możemy zrobić dla środowiska? Uczniowie klasy…