navigate_before
navigate_next

RAJD ROWEROWY KLASY VB

 Zaczęliśmy nowy rok szkolny od zajęć edukacyjno- integracyjnych. Uczniowie klasy Vb wraz z wychowawcą i terapeutą  odbyli rajd rowerowy do Strzebielina. Rajd dał możliwość obserwacji krajobrazu, stanu środowiska i jednocześnie był okazją do budowania koleżeńskich relacji. Irena Wejer  

Sukces naszych uczniów!

Sukces naszych uczniów!

Dopiero wrzesień i już sukces naszych uczniów! Otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie filmowym. Przedmiotem konkursu była realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii. Konkurs filmowy był realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej „Postaw na Słońce”. Adresatami projektu byli uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowym wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika,…