Sukces naszych uczniów!

Sukces naszych uczniów!
Dopiero wrzesień i już sukces naszych uczniów!
Otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie filmowym. Przedmiotem konkursu była realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii.
Konkurs filmowy był realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej „Postaw na Słońce”. Adresatami projektu byli uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowym wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.
Konkurs był skierowany do szkół oraz pośrednio do społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych.
Gratulujemy !