SPRZĄTAMY ŚWIAT 5 a

SPRZĄTAMY ŚWIAT 5 a

Klasa 5 a brała udział w międzynarodowej akcji ,,Sprzątania Świata”. Temat tegorocznej edycji to Myślę, więc nie śmiecę”. Uczniowie wyruszyli zaopatrzeni w rękawiczki ochronne oraz worki w miejsca wyznaczone do sprzątania. Akcja przebiegała sprawnie, dzieci zbierały do worków odpady, wśród których przewagę stanowił papier, plastik oraz szkło. Uporządkowano teren wokół szkoły, boisko, parking oraz pobocze drogi w kierunku cmentarza.

Uczniowie zachęcali innych do utrzymywania porządku wokół najbliższego otoczenia, jak i całej Ziemi oraz do podjęcia działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów. Będziemy wtedy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, co doprowadzi do tego, że nie będziemy zaśmiecać ani nadmiernie niszczyć środowiska.
Przypominamy, że w akcji nie chodzi jedynie o to, by sprzątać ale przede wszystkim o to, by nie śmiecić i poprawnie segregować odpady. Akcja „Sprzątanie Świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.

Każdego dnia mamy wpływ na to jak wygląda nasza planeta – Dbajmy o nią najlepiej jak potrafimy!

Kinga Konkol

Anna Ptak