Zwierzęta łowne, tropy i gwara myśliwska

Zwierzęta łowne, tropy i gwara myśliwska

Kolejne spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie Panem Arkadiuszem Szroederem przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie mieli okazję poszerzyć  swoją wiedzę na temat wilka, lisa, zająca , czy borsuka. Jesteśmy wdzięczni za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi uczniami.                                                                       I.Wejer

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości wsparcie dla szkół podstawowych Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych        i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz…