Zwierzęta łowne, tropy i gwara myśliwska

Zwierzęta łowne, tropy i gwara myśliwska

Kolejne spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie Panem Arkadiuszem Szroederem przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie mieli okazję poszerzyć  swoją wiedzę na temat wilka, lisa, zająca , czy borsuka. Jesteśmy wdzięczni za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi uczniami.

                                                                      I.Wejer