E-LEARNING

Wystarczy kliknąć na *logo programu moodle powyżej lub TUTAJ, aby przejść do cyfrowej platformy edukacyjnej (platformy e-learningowej) utworzonej na potrzeby innowacji pedagogicznej kierowanej przez p. Macieja Białaszewskiego oraz dr Małgorzatę Łuszcz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, której celem jest podniesienie kompetencji językowych uczniów z języka angielskiego, a pomoc uczniom w uzyskaniu możliwie najwyższego wyniku z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty i/lub gimnazjalnym. Więcej o innowacji można przeczytać w dziale projekty – TUTAJ.

 

*Dostęp do treści ćwiczeń jest zabezpieczony przed ingerencją osób nieupoważnionych, a także z uwagi na prawa autorskie do tworzonych materiałów.