E-LEARNING

Wystarczy kliknąć na *logo programu moodle powyżej lub TUTAJ, aby przejść do cyfrowej platformy edukacyjnej (platformy e-learningowej) utworzonej na potrzeby innowacji pedagogicznej kierowanej przez p. Macieja Białaszewskiego oraz dr Małgorzatę Łuszcz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, której celem jest podniesienie kompetencji językowych uczniów z języka angielskiego, a pomoc uczniom w uzyskaniu możliwie najwyższego wyniku z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty i/lub gimnazjalnym. Więcej o innowacji można przeczytać w dziale projekty – TUTAJ.

 

*Dostęp do treści ćwiczeń jest zabezpieczony przed ingerencją osób nieupoważnionych, a także z uwagi na prawa autorskie do tworzonych materiałów.

 

 

Parę słów o moodle

Moodle jest doskonałym narzędziem dydaktycznym. To ogromna machina posiadająca wszystko to, co tak na prawdę jest potrzebne przy układaniu testów i teścików, quizów i … nawet zadań matematycznych. Przyszedł czas na wykorzystanie go w pełni.

Nowe technologie niosą za sobą nie tylko możliwości, ale też brzemię uzależnienia, wpływu na zdrowie użytkowników. Uczono mnie, że wszystko jest dla ludzi, ale też we wszystkim należy znaleźć umiar. Korzystanie z platformy moodle to szansa na realne przyśpieszenie rozwoju edukacyjnego uczniów, z której trzeba nauczyć się korzystać. W końcu mamy XXI wiek, a kreda i tablica powinny pozostać symbolem wczesnych form kształcenia zamiast rutyną w dzisiejszych czasach.

Dlatego w latach 2017-2018 dzięki współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji w Krakowie wdrożyłem to rozwiązanie w naszej małej wiejskiej szkole, która może mieć ostatecznie takie same szanse jak te z dużych miast.

Testy i ćwiczenia dostępne 24/7, możliwości ustawienia terminu wykonania zadań, rozbudowanie całych zasobów lekcyjnych to szansa też dla tych uczniów, którzy często opuszczają lekcje, np. ze względów zdrowotnych, czy z faktu, że uczestniczą w tym czasie w zawodach sportowych. Uczniowie mają szansę sprawdzić siebie, swoje odpowiedzi w dowolnym czasie. Dzięki szybkiej responsywności uczniowie nie muszą oczekiwać tygodnia lub dłużej, aż prace zostaną sprawdzone.

To dopiero początek, ale już na początku 2019 roku widać, że wprowadzona innowacja pedagogiczna się rozwija. Udało mi się zachęcić nauczycielkę j. niemieckiego oraz historii do wypróbowania możliwości platformy, czekam na kolejnych zainteresowanych.

Maciej Białaszewski
Autor innowacji pedagogicznej