HISTORIA SZKOŁY

DOTYCHCZASOWI KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY:

31.08.2017r. – do chwili obecnej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim – Danuta Milewczyk

1.09.2012 r. – 31.08.2017r. – Dyrektor Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim  (Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego i Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego) – Danuta Milewczyk

01.09.2007 r. – 31.08.2012r. – Dyrektor Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożympolu Wielkim – Danuta Milewczyk

1.09.2006 r. – 31.08.2012 r.     – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim – Irena Wejer

1.09.2001 r. – 31.08.2007 r.     – Dyrektor Gimnazjum w Bożympolu Wielkim – Barbara Mucha

1.09.2001 r. – 31.08.2006r.     – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim – Maria Kędzierska

1.09.1999 r. – 31.08.2001 r.     – Dyrektor Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim (Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego i Gimnazjum) – Barbara Mucha 

24.01.1994 r. – 31.08.1999 r.   – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim – Maria Kędzierska

1.09.1970 r. – 23.01.1994 r.    – Dyrektor Szkoły Podstawowej – Paweł Gackowski

1.09.1966 r. – 31.08.1970 r.    – Mikołaj Stelmaszczuk
1.09.1952 r. – 31.08.1966 r.    – Wacław Tessa
01.02.1952 r. – 01.09.1952 r.  – Leokadia Telmasz
01.03.1951 r. – 01.02.1952 r.  – Wiktor Chlabicz
16.03.1946 r. – 01.03.1951r.   – Leon Kminikowski
5.09.1945 r. – 15.03.1946r.     – Helena Leśniewska

Pierwsza szkoła w Bożympolu Wielkim funkcjonowała już przed I wojną światową, nauczano w niej tylko w języku niemieckim – służyła ona niemieckiej części społeczności. 5 września 1945 roku rozpoczęła funkcjonowanie polska
szkoła, w której naukę podjęło 46 uczniów. Pierwszą nauczycielką pełniąca również funkcję kierownika szkoły była Helena Leśniewska.

Od 1952 r. szkoła działała w systemie 7 – klasowym, a liczba dzieci i nauczycieli systematycznie rosła (np. w roku szkolnym 1960/1961 uczyło się 212 uczniów, było 4 nauczycieli). Od 1961 r. zgodnie z ustawą szkoła zaczęła funkcjonować, jako 8 – klasowa; w związku ze wzrostem liczby dzieci (było to spowodowane, m.in. przypływem ludzi do pracy w Kombinacie Rolnym i budową osiedla dla pracowników) wzrosła też liczba zatrudnionych nauczycieli (m.in. w roku szkolnym 1993/94 było 435 uczniów i 25 nauczycieli).

12 marca 1993 r. – po wielu latach starań została oddana do użytku nowa szkoła, w której stworzono świetne warunki do nauki dla dzieci i młodzieży. W 1993 r. rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej, którą ukończono i
oddano do użytku 2 maja 1995 roku. 1 czerwca 1996 r. Szkole Podstawowej w Bożympolu Wielkim nadano imię biegacza – maratończyka – Janusza Kusocińskiego. Dalszym etapem rozbudowy szkoły było dobudowanie części, w której znajdują się: świetlica, stołówka, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia gospodarcze, gabinet stomatologiczny i gabinet pedagoga szkolnego. Tę część oddano do użytku w 1999 r.

W 1999 roku zgodnie z reformą szkolnictwa, obok szkoły podstawowej zostało utworzone gimnazjum i jako zespół szkół placówka funkcjonowała do 2001r., kiedy to rozdzielono zespół, tworząc osobną administrację dla szkoły podstawowej i gimnazjum. 25.10.2007r. Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego nadano sztandar. 14.05.2009r. Gimnazjum otrzymało imię ks. Jana Twardowskiego oraz sztandar. W 2012 roku ponownie utworzono z obu placówek zespół szkół, który funkcjonował do 31.08.2017r.

Od 01 września 2017r. w wyniku reformy systemu edukacji wygaszane są gimnazja, a w Bożympolu Wielkim ponownie zaczyna funkcjonować tylko Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego. 31 sierpnia 2019r. przestały funkcjonować gimnazja, w tym także Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożympolu Wielkim. Na akademii pożegnania absolwentów, w dn.19.06.2019r. uroczyście pożegnano sztandar gimnazjum oraz uczczono pamięć patrona ks. Jana Twardowskiego.