PODRĘCZNIKI 2019-20

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2019/2020

 

Oddziały przedszkolne:

 

Grupa pięciolatków i sześciolatków  nr AZ-03-01/10-KR-1/11, Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik WYŁĄCZNIE ĆWICZENIA

 

 

Klasy I –III szkoły podstawowej:

Klasa I nr AZ-11-01/10-KR-1/11, Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik

 

Klasa II nr AZ-12-01/10-KR-1/12, Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik

 

Klasa III nr AZ-13-01/10-KR-14/13, Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik

 

Klasy IV – VI szkoły podstawowej:

Klasa IV nr AZ-21-01/10-KR-2/12, Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek

 

Klasa V nr AZ-22-01/10-KR-5/13, Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek,

 

Klasa VI nr AZ-23-01/10-KR-1/14, Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek

 

Klasa VII  Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek

 

Klasa VIII  Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek