PROJEKTY

Moodle jest doskonałym narzędziem dydaktycznym. To ogromna machina posiadająca wszystko to, co tak na prawdę jest potrzebne przy układaniu testów i teścików, quizów i … nawet zadań matematycznych. Przyszedł czas na wykorzystanie go w pełni.

Nowe technologie niosą za sobą nie tylko możliwości, ale też brzemię uzależnienia, wpływu na zdrowie użytkowników. Uczono mnie, że wszystko jest dla ludzi, ale też we wszystkim należy znaleźć umiar. Korzystanie z platformy moodle to szansa na realne przyśpieszenie rozwoju edukacyjnego uczniów, z której trzeba nauczyć się korzystać. W końcu mamy XXI wiek, a kreda i tablica powinny pozostać symbolem wczesnych form kształcenia zamiast rutyną w dzisiejszych czasach.

Dlatego w latach 2017-2018 dzięki współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji w Krakowie wdrożyłem to rozwiązanie w naszej małej wiejskiej szkole, która może mieć ostatecznie takie same szanse jak te z dużych miast.

Testy i ćwiczenia dostępne 24/7, możliwości ustawienia terminu wykonania zadań, rozbudowanie całych zasobów lekcyjnych to szansa też dla tych uczniów, którzy często opuszczają lekcje, np. ze względów zdrowotnych, czy z faktu, że uczestniczą w tym czasie w zawodach sportowych. Uczniowie mają szansę sprawdzić siebie, swoje odpowiedzi w dowolnym czasie. Dzięki szybkiej responsywności uczniowie nie muszą oczekiwać tygodnia lub dłużej, aż prace zostaną sprawdzone.

To dopiero początek, ale już na początku 2019 roku widać, że wprowadzona innowacja pedagogiczna się rozwija. Udało mi się zachęcić nauczycielkę j. niemieckiego oraz historii do wypróbowania możliwości platformy, czekam na kolejnych zainteresowanych.

Maciej Białaszewski
Autor innowacji pedagogicznej

 

 

 

Nasza szkoła bierze udział w programie Insta.Ling dla szkół regularnie już od 2014 roku, niemal od samego początku istnienia programu, bo od drugiej edycji. Wspiera on rozwój kompetencji językowych z języka angielskiego oraz niemieckiego, ale także hiszpańskiego, języka polskiego i tabliczki mnożenia.

Uczniowie, którzy zaangażowali się w naukę słówek w ramach programu wyraźnie szybciej je zapamiętują przez częste powtórki a następnie osiągają wyższe wyniki w nauce. Co potwierdzają też wewnątrzszkolne badania, ci uczniowie, których rodzice założyli „konta rodzica” i wspierali swoje dzieci w nauce, osiągali wyższe wyniki, niż ci, których rodzice nie założyli kont i nie przypisali dodatkowych słówek swoim dzieciom. To zjawisko potwierdzają też inne liczne badania naukowe. W dużym skrócie – tam gdzie jest większe zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny ich dzieci, tam wyże wyniki pociech.

Program Insta.Ling jest niewątpliwie godnym polecenia narzędziem, co trzeba wyraźnie podkreślić, wspomagającym, a nie zastępującym cały proces edukacyjny. Korzystając z niego z nastawieniem na osiągnięcie konkretnego celu dla samego siebie i wykorzystując też wskazówki nauczycieli, z pewnością uczniowie lepiej przyswoją choćby najdłuższe i najtrudniejsze słówka typu niemieckie „Damenfussballweltmeisterschaftsqualifikationsspielübertragung” (tłum.: „Transmisja z meczu kwalifikacyjnego mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet”), a także angielskie „incomprehensibilities” (tłum.: „niezrozumiałość”).

Zachęcam do wzięcia udziału w programie wszystkich zainteresowanych, wystarczy wejść na stronę https://instaling.pl/, zarejestrować się, wprowadzić klasy i przypisać im słówka. Brzmi prosto i jest proste. Ze strony uczniów wystarczy tylko się zalogować na podane przez nauczyciela konto i spędzić około 5 minut przy tłumaczeniu słówek – wystarczy tylko/aż chcieć.

Maciej Białaszewski
n-l j. angielskiego

 

 

Od 2017 roku nasza szkoła bierze udział w programie Szkolny Klub Sportowy. Ministerstwo Sportu i Turystyki wdrożyło program, aby upowszechniać sport wśród dzieci i młodzieży, stworzyć przestrzeń do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W naszej szkole aż trzech nauczycieli wychowania fizycznego realizuje zajęcia w ramach tego programu. Z zajęć mogą więc korzystać zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie, dziewczęta oraz chłopcy.
Projekt przyczynia się do wzrostu aktywności fizycznej wśród uczniów, zapewnia im możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny, korzystny dla zdrowia sposób, a także pozwala rozwijać talenty i zainteresowania sportowe.