Promyczki 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015

Szkolne koło wolontariuszy „PROMYCZKI” to grupa pięciu zaangażowanych dziewczyn z klasy III a gimnazjum: Agnieszka Klotzka, Dominika Koszałka, Izabela Malec, Daria Długowolska oraz Luiza Ulżyk. Opiekę nad wolontariatem sprawuje pedagog szkolny.
Wolontariusz to osoba, która bezinteresownie, świadomie i dobrowolnie angażuje się w pracę na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych czy instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Czerpie z tego jednak niematerialne korzyści, dla których warto poświęcić swój wolny czas i energię. Działalność w wolontariacie daje ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia, powoduje , że czujemy się lepszymi, wartościowszymi ludźmi. Nic tak nie cieszy jak uśmiech tych, którym pomagamy oraz świadomość, że dbamy aby inni też byli szczęśliwi.

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.” Jan Paweł II

Szlachetna paczka
Promyczki działają z pełną werwą. Zaangażowały się w ogólnopolska akcję „Szlachetna paczka”. Wybrały rodzinę z gminy Wicko, która od dwóch lat znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Rodzina składa się z czterech osób, które były bardzo wdzięczne za okazaną pomoc. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom! Bóg zapłać.

Kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi rozdane
Czasami wolontariusz zamienia się w dostawcę dobrych życzeń. Tak stało się przed Bożym Narodzeniem. Dziewczyny z przyjemnością obdarowywały osoby samotne i chore mieszkające w gminie Łęczyce kartkami z życzeniami od naszych uczniów. Wszystkie kartki były ręcznie robione i pochodziły z konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Wyobraźcie ile radości musiały sprawić obdarowanym!

Pomoc w dniu otwartym szkoły
Nie dość, że nasze „Promyczki” mają dobre serduszka, to jeszcze posiadają zdolności plastyczne, co udowodniły przygotowując ozdoby bożonarodzeniowe na kiermasz szkolny. Z rąk dziewczyn wyszły przepiękne bombki ozdabiane krepą, które wymagały ogromnych nakładów pracy i cierpliwości. Serdecznie dziękujemy za pomoc.