PSYCHOLOG I PEDAGOG

data ostatniej aktualizacji 27 października 2019r. MJB

PEDAGOG 

Beata Kowalska

Poniedziałek:         9:00 – 13:30
(12:45 – 13:30 – zajęcia rozwijające Ia, IIa, IVa)

Wtorek:                    8:00 – 13:30
(8:00 – 8:45 – zajęcia rozwijające Vb, Vc)

Środa:                       12:00 – 16:00
(15:20 – 16:05 – zajęcia rozwijające VIb, VIIb, VIIIb)

Czwartek:                10:00 – 13:30
Piątek:                      10:00 – 14:30

PEDAGOG 

Marlena Piosik

Poniedziałek:    8:30 – 11:30
                                13:30 – 14:30

Wtorek:               —————-
Środa:                   —————-

Czwartek:             8:00 – 10:30
                                 12:30 – 14:30

Piątek:                  9:00 – 11:30

PSYCHOLOG 

Dorota Żebrowska

Poniedziałek:       ……………………..

Wtorek:                   10:30 – 14:00
Środa:                      9:00 – 13:00
Czwartek:               9:00 – 12:30

Piątek:                    …………………….

 

 

KIEDY UDAĆ SIĘ DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGO?

UCZEŃ:

 1. czujesz , że nikt Cię nie rozumie , nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
 2. ktoś Ci dokucza lub Cię notorycznie obraża,
 3. nie radzisz sobie w nauce mimo iż się starasz,
 4. masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej,
 5. masz inny problem, z którym sobie nie potrafisz poradzić,
 6. chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz w jaki sposób,
 7. masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

RODZIC:

 1. gdy Twoje dziecko lub ktoś ze społeczności szkolnej nie przestrzega ustalonych zasad zachowania,
 2. gdy dostrzegasz trudności w nauce u swojego dziecka,
 3. gdy Twoje dziecko ma trudności w kontaktach z innymi ludźmi ( problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem emocji, niska samoocena),
 4. gdy dziecko wydaje się smutniejsze niż zawsze, ospałe lub ma myśli samobójcze,
 5. gdy wystękują u dziecka powtarzające się objawy somatyczne takie jak bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia,
 6. gdy dziecko nie umie radzić sobie ze stresem,
 7. gdy dostrzegasz zmianę w zachowaniu dziecka: zachowuje niewłaściwie: jest agresywne, alienuje się, często wchodzi w konflikty, lekceważy polecenia i obowiązujące normy itp.,
 8. gdy doświadczacie sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne.