REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

Informuję, iż wszystkie wnioski:

–  o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  im. J. Kusocińskiego

– o przyjęcie do pierwszej klasy  Szkoły Podstawowej  im. J. Kusocińskiego

zostały pozytywnie rozpatrzone.

 

Jednocześnie informujemy, iż w dniach od 28 marca do 30 marca 2022 r. trwa rekrutacja uzupełniająca. Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego ( w tym na bezpłatne 5 h) oraz do klasy pierwszej należy pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełnione wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na wejściu głównym Szkoły. W przypadku braku możliwości wydruku wniosku proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem Szkoły ( 5806789798).

 

 

Rekrutacja do wszystkich oddziałów przedszkolnych ( SMYK, BAJKA i oddziału przedszkolnego w szkole) i klas pierwszych

rozpoczyna się 21-02-2022 r. i trwa do 11-03-2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Ważna informacja dla rodziców 3-5 latków

Zarządzenie Dyrektora dotyczące rekrutacji

Procedura rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ( wraz z załącznikami)

Procedura rekrutacji dzieci do I klasy

Zgłoszenie przyjęcia dziecka do I klasy ( wraz z załącznikami)

 

______________________________________________________

Zarządzenie Dyrektora w sprawie rekrutacji 2019_2020

 

5- i 6-LATKI (akt urodzenia dziecka i dowód osobisty rodzica do wglądu !!!)

5 i 6 latki procedura rekrutacji do przedszkola na rok 2019_2020

5 i 6 latki wniosek o przyjęcie do przedszkola 2019/2020

5 i 6 latki_Oświadczenia 2019/2020

6 latki Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię

 

I KLASA

I klasa procedura rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2019/2020

I klasa zgłoszenie przyjęcia dziecka na rok szkolny 2019/2020

I klasa wniosek o przyjście do szkoły na rok szkolny 2019/2020 – dla uczniów spoza obwodu szkoły

I klasa Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię

I klasa Oświadczenia rodziców